Priser

Prisen for opstaldning fra 1. januar 2013 er kr. 2300,00 per måned.

Facilitetskort kr 450,00 per kvartal.

Mulighed for at leje ridehallen til egne arrangementer.

Prisen indeholder ud- og indlukning hele året på store motionsfolde. I sommerperioden mulighed for græsfolde. Foder og fodring (3 gange daglig). Vi fodrer med havre/Salut og wraphø. Udmugnig. Der er staldpersonale hele dagen, og hestene bliver tilset om aftenen. Mulighed for hjælp til smed, dyrlæge m.v.

r.